Vinç

Vinç ile Çalışmalarda İş Güvenliği

Ağır yüklerin taşınması, kaldırılması her zaman problem olmuştur. Fakat teknolojinin gelişmesi ile bu sorunlar artık çok uzakta kalmıştır. Kaldırma ve iletme işlerinde kullanılan vinçler bu konuda insanların en büyük yardımcısıdır. Fakat çalışma hayatında bizlere kolaylıklar sağlayan bu aletlerinin kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği açısından yapılması gereken birçok sorumluluğu bulundurmaktadır. Bundan dolayı, bir yerden başka bir yere taşınacak yüklerin kaldırılması ve iletilmesi sırasında doğru aletlerin kullanılması hem yük hem çevre hem de insan için uygun olması çok önemlidir. Vinç kullanımı sırasında insan sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması yönünden dikkat edilmesi gereken bazı tedbirler vardır.

Vinç Kullanılmasında Alınacak Güvenlik Önlemleri

Devasa bir araç olması ile kullanımı oldukça dikkat gerektiren bir çalışma aracı olan vinç kullanılırken şunlara dikkat edilmelidir;

İşlemler esnasında yetiştirilmiş ehliyet sahibi operatörler ve işaret gösteren manevracılar hizmet sağlamalıdır. Her çalışma öncesi operatör tarafından vinç kontrol edilmelidir. Yüklerin alınıp kaldırılması ya da indirilerek taşınmaları için yetiştirilmiş manevracıların göstermiş oldukları el, kol hareketlerine dikkat edilmelidir. Eğer çalışma ortamında birden fazla manevracı varsa görev esnasında vinç operatörünü yalnızca biri yönlendirmelidir. İndirilen bir yükün altından halatların çekilmesi işlemine geçmeden önce manevracı işçilerin tamamının güvenliğini sağlamalıdır.

Operatörler, vinçte asılı bir yük olması halinde cihazların başından asla ayrılmamalıdır. Yüklerle birlikte insanlarda kaldırılıp taşınılmamalı bu konuda ciddi bir çalışma ortamı sağlanmalıdır. Havaya kaldırılan yükler çalışan insanların üzerinden geçecek şekilde ayarlanmamalıdır. Vinç çalışma esnasında vincin etrafında insanların bulundurulmamasına dikkat edilmelidir. Vinç elektro magnetli ise dinlenme esnasında mıknatıslar vinç üzerinde yüksek alanda bırakılmamalıdır. Doğrudan yere ya da etraftaki platformların üzerine konulmaları gerekmektedir.

Yükler asla askıda tek başına bırakılmamalıdır ve dik olarak kaldırılması gerekmektedir. Eğer çalışma ortamında yükün yan çıkarılması gerekiyorsa görevli bir manevracının gözetiminde bu iş yapılmalıdır. Vinç çalışma esnasında sesli ve ışıklı ikazlarla çalışma ortamının sağlanması gerekmektedir. Vincin yağlanması gerekiyorsa elektrik akımı kesilmelidir. Operatör vinci terk ederken mutlaka vinç kumandasının kollarını 0 duruma getirdiğinden emin olmalıdır. Vinç açık bir alanda kalacaksa herhangi bir rüzgârlı hava durumuna karşı rüzgâr emniyet düzenekleri vincin etrafında kurulmalıdır. Köprülü ve asma vinçlerin bütün ekipmanları kendilerine göre uygun olmalıdır. Olası acil durumlar için vinç üzerinde hem sağlık hem de yangın ekipmanları bulundurulmalıdır. Her 3 ayda bir vincin periyodik kontrolleri mutlaka yapılmalıdır. Bakım, onarım yapılmış olduğunu gösteren bir sicil kartı olmalıdır.

Kullanım Sırasında Görevli Kişilerin Sorumlulukları

Vinç kullanımında görevli çalışanlara da sorumluluklar düşmektedir. Özellikle vinç operatörü, manevracılar ve halat çekme işleri yapan sapancıların dikkat etmesi gerene bazı hususlar vardır. Vinç operatöründen başlanarak görev sıralaması şöyledir. Vinç operatörlerinin;

  • 18 yaşını tamamlamış olması
  • Operatör sertifikasına sahip olması
  • Fiziki ve ruhsal açıdan vinç kullanımı için engel olacak bir durumunun olmaması
  • Koordinasyon için manevracının yaptığı işaretlere hâkim olması gerekir

Çalışma esnasında herkesin kendine düşen görevi mutlaka bilmesi gerekmektedir. Taşıma işlemine başlamadan önce fren ve emniyet sistemleri kontrol edilmelidir.Bir eksik dahi olması durumunda gerekli amire bilgi verilmeli ve asla işleme başlanmamalıdır. Eğer vardiyalı bir çalışma ortamı varsa her değişim esnasında görevli çalışandan alınan bilgiler ile eksiklerin yazıldığı kontrol defteri kontrol edilmelidir.

Vinç Kullanımı Güvenlik Tedbiri Alınmadan Yapılabilir mi?

Vinç kullanımında iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaiş dünyası içerisinde yer alan işletmelerin, çalışanların, hizmet alanların yani herkesin uyması gereken yasal zorunluluklar vardır. Çalışma esnasında bu tedbirlere uyulmadığı takdirde çok ciddi yaptırımlar ve cezalar uygulanmaktadır. Çünkü hiçbir iş, insan güvenliği ve sağlığından daha önemli değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir